Opis projekta

Лука Берберовић је рођен у Морињу, Бока Которска, 1934. године. Академију за примењену уметност, одсек сликарство, завршио је у Београду 1958. године. Самостална изложба његових радова у Студију била је током јуна 2010. године.