Opis projekta

ДЛУМ – Друштво ликовних уметника Македоније. У октобру 1999. године у Ваљеву је излагало 25 уметника из Македоније: сликара, вајара, графичара. Излагали су: академски вајар Томе Серафимовски, рођен 1935. године у селу Зубовце, Македонија; академски сликар Ђоко Матевски, рођен 1942. године у Скопљу, Македонија; академски сликар Ванчо Ђорђиевски, рођен 1924. године у Скопљу, Македонија; академски сликар Александар Ристески, рођен 1937. године у Прилепу, Македонија; академски сликар Сашо Поповски, рођен 1960. године у Скопљу, Мекедонија; академски сликар Јован Шумковски, рођен 1962. године у Скопљу, Македонија; академски сликар Иван Велков, рођен 1930. године у Врању, Србија; академски сликар Миле Корубин, рођен 1922. године у Прилепу, Македонија; академски сликар Владимир Георгиевски, рођен 1942. године у Скопљу, Македонија; академски сликар Трајче Јанчевски, рођен 1928. године у Куманову, Македонија; акадесмки сликар Коле Манев, рођен 1941. године у селу Балчор, Македонија; академски сликар Глигор Чемерски, рођен 1940. године у Кавадарцима у Македонији; академски сликар Елизабета Аврамовска, рођена 1956. године у Скопљу, Македонија; академски сликар Зоран Јакимовски, рођен 1953. године у Куманову, Makedonija; академски сликар Дијана Томић-Радевска, рођена 1961. године у Скопљу, Македонија; академски сликар Славица Јанешлиева, рођена 1973. године у Скопљу, Makedonija; академски сликар Лидија Вујисић, рођена 1957. године у Скопљу, Македонија; академски сликар Ђорђи Чулаковски, рођен 1947. године у селу Герману, Егејска Македонија; академски вајар Боро Митрићески, рођен 1927. године у Прилепу, Мекдонија; академски вајар Илија Аџиевски, рођен 1926. године у Струги, Македонија; академски вајар Ангел Нацевски, рођен 1951. године у Скопљу, Македонија; академски вајар Петар Хаџи Бошков, рођен 1928. године у Скопљу, Македонија; академски вајар Лидија Грујић, рођена 1970. године у Скопљу, Македонија; академски сликар Жанета Вангели, рођена 1963. године у Битољу, Македонија и академски сликар Атанас Атанасоски рођен 1961. године у Прилепу, Македонија.