Интернационални уметнички студио „Радован Трнавац Мића“ организовао је 1999. године групну изложбу под називом „Македонски сликари“, на којој се представило 25 чланова Друштва ликовних уметника Македоније (ДЛУМ). Наши пријатељи с југа имали су искрену жељу да покажу истинско пријатељство према српком народу, те није случајно што је управо та изложба била први културни догађај у Србији после НАТО бомбардовања. Данас, када живимо у миру и када верујемо да рата више бити неће, Интернационални уметнички студио наставља започет посао, продужава жељу за зближавањем, за комуникацијом и креативним ликовним дијалогом између култура два балканска народа.

У Интернационалном уметничком студију „Радован Трнавац Мића“ у Ваљеву, је отворена групна изложба под називом „Савремени македонски ликовни уметници“. Овога пута, реч је о представљању дела седамнаест ликовних уметника, који не само да обогаћују ликовну сцену своје родне Македоније, већ је реч о уметницима који на неки начин припадају и Србији, превасходно због тога што се већина њих уметнички ишколовала у Београду.

Реч је о истинским мајсторима сликарског и вајарског заната, припадницима различитих генерација, међу којима су академици Лазар Личеноски, Вангел Коџоман, Никола Мартиноски, и Томе Серафимовски, затим не мање истакнути сликари Патар Мазев, Трајче Јанчевски, Стојан Пачов, Александар Ристески, Глигор Чемерски, Илија Костов, Владимир Георгиевски, Ђоко Матевски, Никола-Кочо Фидановски, Рубенс Корубин, Евгенија Демниевска, Стефан Хаџи-Николов и Весна Бајалска.

Свакако је колорит оно по чему се издваја ова групна изложба. Из сликарског платна сваког уметника просто исијава топлина југа. Мирни, уједначени тонови греју не само око посматрача, већ и његову душу. Оно што је такође заједничко овој групи уметника је суптилна посвећеност нежном валеру, која одише притајеном носталгијом.

Историчар уметности, проф. др Станислав Живковић, у свом предговору пратећег каталога ове изложбе између осталог каже:
„Метафизичка структура још једном подвлачи несумњиве различитости које обележавају појединце. Могло би се рећи да је при том распон индивилуалних карактера углавном сагласан са животом и уметничким искуством. С једне стране то су готово филозофска размишљања и сагласност са хармонијом света у ком живимо, уз трагање за тренуцима естетског доживљаја. С друге стране, сугестивна је стваралачка узнемиреност, узбуђење и радозналост пред тајанственим загонеткама живота и уметности.”

Изложба „Савремени македонски ликовни уметници“, која ће бити отворена месец дана, реализована је уз свесрдну помоћ др Моше Тодоровића, директора Уметничке галерије „Радионица душе”!